Team GentleBotz

Naam
Michael
Leeftijd
17
Functie
Core engineer
Jaar
1
Leerjaar
VWO 5
Naam
Pim
Leeftijd
17
Functie
Core engineer
Jaar
2
Leerjaar
HAVO 5
Naam
Stijn
Leeftijd
17
Functie
Core engineer
Jaar
2
Functie
Website
Leerjaar
VWO 5
Naam
Thijs
Leeftijd
16
Functie
Builder
Jaar
2
Leerjaar
VWO 5
Naam
Thomas
Leeftijd
15
Functie
Builder
Jaar
1
Leerjaar
VWO 4
Naam
Merlijn
Leeftijd
13
Functie
Builder
Jaar
1
Leerjaar
VWO 3
Naam
Ymke
Leeftijd
16
Functie
PR
Jaar
2
Functie
Outreach
Leerjaar
VWO 5
Naam
Shinichi
Leeftijd
16
Functie
Programmer
Jaar
3
Leerjaar
HAVO 5
Naam
Sam
Leeftijd
17
Functie
Programmer
Jaar
3
Functie
Notebook
Leerjaar
HAVO 4
Naam
Jurgen
Functie
Coach
Jaar
1